Yes includes service- פרק א’;

[fusion_builder_container hundred_percent=”;no”; equal_height_columns=”;no”; menu_anchor=”;; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; class=”;; id=”;; background_color=”;; background_image=”;; background_position=”;center center”; background_repeat=”;no-repeat”; fade=”;no”; background_parallax=”;none”; parallax_speed=”;0.3; video_mp4=”;; video_webm=”;; video_ogv=”;; video_url=”;; video_aspect_ratio=”;16:9; video_loop=”;yes”; video_mute=”;yes”; overlay_color=”;; video_preview_image=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; padding_top=”;; padding_bottom=”;; padding_left=”;; padding_right=”;;][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”;1_1″; layout=”;1_1″; background_position=”;left top”; background_color=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; border_position=”;all”; spacing=”;yes”; background_image=”;; background_repeat=”;no-repeat”; padding_top=”;; padding_right=”;; padding_bottom=”;; padding_left=”;; margin_top=”;0px”; margin_bottom=”;0px”; class=”;; id=”;; animation_type=”;; animation_speed=”;0.3; animation_direction=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; center_content=”;no”; last=”;no”; min_height=”;; hover_type=”;none”; link=”;;][fusion_text]

Good service, Accessible service, Why? The accessible service removes barriers, Enables equality in receiving services and facilitates integration of people with disabilities.

Israeli law provides details on how space and service should be accessed so that people with disabilities can play an equal part in public space.

כאשר באים לקבל שירות מגורם ציבורי או פרטי –; In a government office, In Social Security, In the municipality, At the bank, בקניון ובכל מקום אחר –; The service should be accessible to people with disabilities. The service should also be accessible when it is provided over the phone, Online or by any other means. This is so that even a person with a disability can reach the service provider comfortably and confidently and receive quality and equal service from him, As any person without disabilities receives, Therefore there should be physical accessibility in place that includes accessible parking, Accessible way to and inside the building, Elevator or ramp if there are stairs on the way, Customized toilets and clear signage aimed at service centers as well, Public transportation to the place of service should also be accessible for people with disabilities.

In addition to all these, A person with a disability is entitled to receive a service tailored to his needs. Therefore the service provider needs to make the service he provides accessible, Provide accessible accommodations and guide employees to provide appropriate and accessible service.

What are accessibility adjustments in the service?

Accessibility adjustments are changes that must be made in the way the service is provided, So that a person with a disability can receive a service like any other person without a disability.

Examples of accessibility adjustments in the service are: Sign language translation, giving information In simple language, Installation of a hearing aid system at a service station, information Printed in Braille, Free passages from objects that may interfere with traffic and more.

Some of the adjustments, The service provider must provide in advance. Some adjustments need to be requested. for example, Clear signage that helps with orientation must be in place, But a translation into Braille must be requested.

1. Adjustments in the procedures of the service provider.

Service providers have procedures according to which the service is provided. for example, Procedure according to which only the person who was invited to the interview entered the interview and no other person is allowed to enter with him or a procedure according to which one must stand in line to receive service. נהלים אלה עלולים לחסום את השירות עבור חלק מציבור האנשים עם מוגבלות. נותן השירות מחויב לערוך התאמות נגישות בנהלים, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל את השירות.

2. קבלת שירות בלי להמתין בתור.

אם יש תור כדי לקבל שירות, נותן השירות צריך לספק את השירות בלא המתנה בתור לאדם עם מוגבלות שיש לו תעודת נכה מהסוג המפורט בהמשך או למלווה שלו. נותן השירות רשאי לדרוש מאדם עם מוגבלות להציג תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמת פטור מתור.

תעודת נכה זו היא אחת מאלה:

A- תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי לאדם עם מוגבלות שכלית, נפשית, או אדם על הספקטרום האוטיסטי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר בתחומים אלה.

B- תעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי לילד נכה עם מוגבלות שכלית, נפשית, או ילד על הספקטרום האוטיסטי, לפי חוק הביטוח הלאומי.

third- תעודת נכה שהנפיק האגף לשיקום במשרד הביטחון, לאדם המקבל תגמול לפי חוק הנכים, שהוא אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 50 אחוזים או יותר.

pay attention! יש להציג את התעודה ולבקש מנותן השירות לקבל את השירות בלא המתנה בתור. ההתאמה אינה תקפה בתור שההמתנה בו היא במכונית, כגון בכניסה לגן לאומי או בתחנת דלק.

3. אפשרות להסתייע בחיית שירות.

אדם המסתייע בחיית שירות זכאי להיכנס איתה למקום השירות, למשל למסעדה או לסניף בנק. אם אין זה כלב נחייה, אלא חיה אחרת, ייתכן שיתבקש להציג תעודה או סימן המעידים כי זוהי חיית שירות. אם לא ניתן להכניס חיות למקום על פי חוק, על נותן השירות לדאוג למקום חלופי ראוי, בו תמתין חיית השירות.

4. אפשרות להסתייע במלווה מטעם האדם עם המוגבלות.

אדם עם מוגבלות הנעזר במלווה, רשאי להיכנס איתו לכל מקום בו ניתן השירות, כולל לראיון, לפגישה ולוועדה. אם הכניסה למקום כרוכה בתשלום, כגון, בריכה או גן חיות, אין צורך לשלם עבור המלווה, אם לאדם הנעזר במלווה יש אחת מתעודות הנכה כמפורט למעלה בסעיף 2.

נותן השירות יכול לדרוש תשלום עבור המלווה אם ניתן מושב, מקום או שירות אישי, כמו למשל בבית קולנוע או חדר במלון.

5. מלווה מטעם נותן השירות.

במקום שניתן בו שירות של משרד ממשלתי או של רשות מקומית, שבו יש יותר מקומה אחת, ומספר החדרים שבהם ניתן השירות עולה על עשרה, ניתן לבקש מנותן השירות מלווה שיעזור בהתמצאות והגעה למקום המתאים כדי לקבל שירות.

6. עזרה מנותן השירות בהפעלת עמדת שירות ממוחשבת.

אם השירות ניתן בעמדה ממוחשבת ועולה קושי בהפעלתה, ניתן לקבל עזרה מנותן השירות. יש לבקש את עזרת נותן השירות בהפעלת עמדה ממוחשבת.

7. עזרה מנותן השירות במילוי טפסים.

ניתן לקבל מנותן השירות עזרה במילוי הטפסים. יש לבקש את עזרת נותן השירות במילוי הטפסים.

8. עזרה מנותן השירות באיתור ונשיאה של מוצרים.

ניתן לקבל עזרה מנותן שירות בעת עריכת קניות, כאשר מתעורר קושי במציאת מוצר, בהפעלת מתקן, בקריאת הכתוב על מוצר או בנשיאת מוצרים לקופה. יש לבקש את עזרת נותן השירות בעת עריכת הקניות.

9. התאמות בנהלי שירות נוספים שאינם מפורטים בתקנות.

בנוסף להתאמות בנהלים שתוארו אשר מוזכרים בתקנות, ייתכנו נהלי שירות נוספים אותם קובע נותן השירות, ואשר מקשים על אנשים עם מוגבלות לקבל את השירות. לכן על נותן השירות לבצע התאמה בנהלי השירות שלו, גם אם אינם מוזכרים בתקנות, כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירות באופן שוויוני, נוח, איכותי ובטיחותי. for example, אדם עם שתל שבלול או קוצב לב אינו יכול לעבור במגנומטר בבידוק הביטחוני שבכניסה למקום. אף שנוהל הבדיקה במגנומטר אינו מוזכר בתקנות, על נותן השירות להתאים את הנהלים כך שניתן יהיה לבדוק אדם זה ידנית.

10. information מותאם ודרכי התקשרות.

נותני שירות מספקים פעמים רבות מידע בעל- פה או בכתב. אם מתעורר קושי לשמוע, לראות או להבין את המידע, על נותן השירות לספק התאמה. for example, אם קשה להבין או לזכור מידע שנמסר בעל-פה, ניתן לקבל את המידע בכתב. אם יש קושי לקרוא מידע כתוב, ניתן לקבל את המידע מוקלט. בעמודים הבאים מפורט כיצד ניתן לקבל את המידע באופן נגיש. חשוב לדעת! קיימות חלופות שונות שנותן שירות יכול לספק. לכן, ייתכן כי אדם עם מוגבלות יבקש התאמה מסוימת, אך נותן השירות יכול לספק לו התאמה אחרת, בתנאי שגם היא עונה על צרכיו. נותן השירות צריך לקבל את ההחלטה לאחר שיחה עם האדם עם המוגבלות ובחינת האמצעים הטכנולוגיים שברשות נותן השירות. לדוגמא, במקום לספק מסמך בדפוס נגיש, יספק נותן השירות את המידע בקובץ מוקלט. זאת בתנאי שהתאמה זו הולמת את צרכיו של מקבל השירות ושומרת על שוויון.

11. כתיבה או הקלטה של מידע שניתן בעל-פה.

נותן השירות מספק פעמים רבות מידע בעל- פה. אם מתעורר קושי לשמוע, להבין או לזכור את המידע או לעקוב אחריו, ניתן לבקש מנותן השירות לכתוב את הדברים על דף או במחשב. ניתן גם לבקש מנותן השירות את המידע מוקלט. אם מתעורר קושי להבין את המידע, ניתן לקבל אותו בפישוט לשוני. נותן השירות אינו חייב לספק בפישוט לשוני מידע המנוסח בלשון משפטית כגון חוקים או בשפה מקצועית כגון דוחות מדעיים. pay attention! יש לבקש מנותן השירות כתיבה או הקלטה וכן פישוט לשוני של המידע הניתן בעל-פה. נותן השירות צריך לספק את ההקלטה תוך זמן סביר, אך לא יותר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.

12. מידע כתוב בדפוס נגיש ובפישוט לשוני.

אם נותן השירות מספק מידע מודפס, לדוגמה עלון או הסכם, ומתעורר קושי לקרוא אותו, ניתן לבקש לקבל אותו בדפוס נגיש. כלומר, באותיות גדולות וברורות, בגוון הנוגד את גוון הרקע וללא קישוטים. אם מתעורר קושי להבין את המידע ניתן לקבל אותו בפישוט לשוני. נותן השירות אינו חייב לספק בפישוט לשוני מידע המנוסח בלשון משפטית כגון חוקים או בשפה מקצועית כגון דוחות מדעיים. pay attention! יש לבקש מנותן השירות את המידע בדפוס נגיש ובפישוט לשוני.

13. קבלת מידע כתוב בקובץ מוקלט.

כאשר עולה קושי לקרוא או להבין מסמך, ניתן לקבל אותו מוקלט ולשמוע אותו באמצעות מחשב או נגן. pay attention! יש לבקש מנותן השירות הקלטה של המסמך. נותן השירות צריך לספק את ההקלטה תוך זמן סביר, אך לא יותר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.

14. קבלת מידע בקובץ המתאים לתוכנת הקראה או המרה לברייל.

אם עולה קושי לקרוא מסמך, אפשר לקבל קובץ דיגיטלי של המסמך שניתן להקראה באמצעות תוכנת הקראה או באמצעות המרה לברייל. pay attention! יש לבקש קובץ כזה מנותן השירות. נותן השירות צריך לספק את הקובץ תוך זמן סביר, אך לא יותר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה

15. הקראת מסמך על-ידי נותן השירות.

אם יש צורך לקרוא מסמך כדי לקבל שירות, ניתן לבקש מנותן השירות להקריא אותו במקום. אם המסמך ארוך יותר משלושה עמודים ונותן השירות אינו יכול להקריא אותו במקום, עליו לקבוע לכך זמן תוך שבוע. pay attention! יש לבקש מנותן השירות להקריא את המסמך.

16. קבלת המידע מודפס בברייל.

ניתן לבקש מידע כתוב על about us השירות או מידע כתוב הניתן כחלק מהשירות –; בכתב ברייל. pay attention! יש לבקש מנותן השירות את המידע בכתב ברייל. נותן השירות צריך לספק את המסמך בכתב ברייל תוך זמן סביר, אך לא יותר משלושה שבועות לאחר הגשת הבקשה.

17. קבלת שירות באמצעות תקשורת תומכת חליפית.

כאשר ניתן שירות לאנשים המשתמשים בתקשורת תומכת חליפית, כמו לוח תקשורת, נותן השירות צריך לספק את המידע באמצעות שימוש בתקשורת התומכת החליפית של מקבל השירות.

18. תרגום השיחה לשפת הסימנים.

על נותן השירות לספק מתרגם לשפת סימנים מטעמו, אם המידע מורכב, השיחה ארוכה והנושא חשוב במיוחד. for example, כאשר מדובר בשירות כספי או בשירות משפטי. pay attention! יש לבקש מנותן השירות מתרגם לשפת הסימנים זמן סביר מראש.

19. מתן שירות באמצעות טלפון, fax, מסרון, דואר, אינטרנט, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר.

ניתן לקבל שירות ומידע על about us השירות גם באמצעות: Phone, פקסימיליה, מסרון )אס אם אס(, דואר, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר. זאת בתנאי שיש לנותן השירות את האמצעים הללו ובהתאם לאופי השירות. pay attention! יש לבקש מנותן השירות לקבל את השירות באחד מאמצעים אלה.

בפרק הבא אציג את ההתאמות במקום שבו ניתן השירות

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”;no”; hundred_percent_height=”;no”; hundred_percent_height_scroll=”;no”; hundred_percent_height_center_content=”;yes”; equal_height_columns=”;no”; menu_anchor=”;; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; class=”;; id=”;; background_color=”;rgba(255,255,255,0.52); background_image=”;; background_position=”;center center”; background_repeat=”;no-repeat”; fade=”;no”; background_parallax=”;none”; enable_mobile=”;no”; parallax_speed=”;0.3; video_mp4=”;; video_webm=”;; video_ogv=”;; video_url=”;; video_aspect_ratio=”;16:9; video_loop=”;yes”; video_mute=”;yes”; video_preview_image=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; margin_top=”;; margin_bottom=”;; padding_top=”;; padding_right=”;10; padding_bottom=”;10; padding_left=”;;][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”;1_1″; layout=”;1_1″; background_position=”;left top”; background_color=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; border_position=”;all”; spacing=”;yes”; background_image=”;; background_repeat=”;no-repeat”; padding_top=”;; padding_right=”;; padding_bottom=”;; padding_left=”;; margin_top=”;0px”; margin_bottom=”;0px”; class=”;; id=”;; animation_type=”;; animation_speed=”;0.3; animation_direction=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; center_content=”;no”; last=”;no”; min_height=”;; hover_type=”;none”; link=”;;][fusion_text]

כותבת המאמר: אריאנה דוקרקר בקר, מורשת נגישות,

;בשביל הנגישות”; ; ליווי וייעוץ לעסקים, ארגונים ורשויות

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”;1_3″; layout=”;1_1″; background_position=”;left top”; background_color=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; border_position=”;all”; spacing=”;yes”; background_image=”;; background_repeat=”;no-repeat”; padding_top=”;; padding_right=”;; padding_bottom=”;; padding_left=”;; margin_top=”;0px”; margin_bottom=”;0px”; class=”;; id=”;; animation_type=”;; animation_speed=”;0.3; animation_direction=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; center_content=”;no”; last=”;no”; min_height=”;; hover_type=”;none”; link=”;;][fusion_text]

[fusion_fontawesome icon=”;fa-at”; size=”;; flip=”;; rotate=”;; spin=”;no”; alignment=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; class=”;; id=”;; margin_top=”;; margin_right=”;; margin_bottom=”;; margin_left=”;; circle=”;yes”; iconcolor=”;; circlecolor=”;; circlebordercolor=”;; animation_type=”;; animation_direction=”;down”; animation_speed=”;0.1; animation_offset=”;;][/fusion_fontawesome]bishvil.hanegishut@gmail.com

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”;1_3″; layout=”;1_1″; background_position=”;left top”; background_color=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; border_position=”;all”; spacing=”;yes”; background_image=”;; background_repeat=”;no-repeat”; padding_top=”;; padding_right=”;; padding_bottom=”;; padding_left=”;; margin_top=”;0px”; margin_bottom=”;0px”; class=”;; id=”;; animation_type=”;; animation_speed=”;0.3; animation_direction=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; center_content=”;no”; last=”;no”; min_height=”;; hover_type=”;none”; link=”;;][fusion_text]

[fusion_fontawesome icon=”;fa-internet-explorer”; size=”;; flip=”;; rotate=”;; spin=”;no”; alignment=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; class=”;; id=”;; margin_top=”;; margin_right=”;; margin_bottom=”;; margin_left=”;; circle=”;yes”; iconcolor=”;; circlecolor=”;; circlebordercolor=”;; animation_type=”;; animation_direction=”;down”; animation_speed=”;0.1; animation_offset=”;;][/fusion_fontawesome]bishvilhanegishut.com

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”;1_3″; layout=”;1_1″; background_position=”;left top”; background_color=”;; border_size=”;; border_color=”;; border_style=”;solid”; border_position=”;all”; spacing=”;yes”; background_image=”;; background_repeat=”;no-repeat”; padding_top=”;; padding_right=”;; padding_bottom=”;; padding_left=”;; margin_top=”;0px”; margin_bottom=”;0px”; class=”;; id=”;; animation_type=”;; animation_speed=”;0.3; animation_direction=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; center_content=”;no”; last=”;no”; min_height=”;; hover_type=”;none”; link=”;;][fusion_text]

[fusion_fontawesome icon=”;fa-facebook-square”; size=”;; flip=”;; rotate=”;; spin=”;no”; alignment=”;left”; hide_on_mobile=”;small-visibility,medium-visibility,large-visibility”; class=”;; id=”;; margin_top=”;; margin_right=”;; margin_bottom=”;; margin_left=”;; circle=”;yes”; iconcolor=”;; circlecolor=”;; circlebordercolor=”;; animation_type=”;; animation_direction=”;down”; animation_speed=”;0.1; animation_offset=”;;][/fusion_fontawesome]fb.com/bishvilhanegishut

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Related articles:

Yes includes service- פרק ב’;

Good service, Accessible service, Why? The accessible service removes barriers, Enables equality in receiving services and facilitates integration of people with disabilities.

In the previous section I presented the accessibility adjustments in the service and in this chapter I will present the accessibility adjustments in place:

read more "

Yes includes service- פרק א’;

Good service, Accessible service, Why? The accessible service removes barriers, Enables equality in receiving services and facilitates integration of people with disabilities.

Israeli law provides details on how space and service should be accessed so that people with disabilities can play an equal part in public space.

read more "

Accessible business, Successful business!

Implementing business accessibility is a challenging process, However, is required by law, The law specifies what is required
Execute just about any topic and even set a schedule.

It is important to emphasize that accessibility is not just about the structure. Accessibility is required in every customer-business interaction, Service accessibility.

read more "
Share on facebook

Talk to us, We can advise on changes and adjustments,
Recommend what products are best for you
And help avoid mistakes.

Leave a phone number and we'll get back to you

Skip to content preloader