מיטה סיעודית, מיטת סיעודיות למבוגרים, מיטה סיעודית מתכווננת

גל קל החברה המובילה במכירת והתאמת מיטה סיעודית, מיטת סיעודיות למבוגרים, מיטה סיעודית מתכווננת
המיטות הסיעודיות מתכווננות בצורה חשמלית או ידינית על פי הצורך